Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 30 juni 2017

Psykiatrins brott (mest BUP:s - men de andra har deltagit i domino-effekten) mot mina mänskliga samt svenska medborgerliga rättigheter!Jag är inte ensam om att tycka illa om dessa brott - samtalar med farsan över mobilen - dock försvann högtalar-läget i ett av klippen..

Man kan säga att pga det borttagna tjänstemannaansvaret så kommer tjänstemän undan med att skriva in vinklingar, lögner och förvanskningar samt överdrifter i journalhandlingar - och de kan även godtyckligt utelämna viktig fakta, viktiga underlag eller viktiga bakomliggande uppgifter för diverse händelser.

De kan också vrida allt till att handla om en felaktig koppling mellan våldsutbrott och psykiska störningar/sjukdomar - när dessa våldsutbrott egentligen berott på t.ex. mobbning, kränkningar eller rasism mot den som utagerat. - Då utmålar rasistpsykiatrin detta som impulshandlingar och tillskriver den utåtagerande psykiska störningar, när förklaringen kan vara andras våld, kränkande behandling eller rasistiska tillmälen mot den stämplade.

Nog föredrar jag att man ser ett samband mobbning-rasism-våld - snarare än impulser-våld-psykisk störning/sjukdom.. . Men rasistpsykiatrin skall få det till det sistnämnda. Vilket är ett allvarligt brott mot den drabbades rättigheter.

fredag 9 juni 2017

Final Fantasy VII: Cloud Strife to Rufus Shinra 1.0 mod update released!I did some more work regarding the Rufus Shinra small update last night and morning - before adding the Cloud Strife battle and field-model for the Rufus NPC i also did improve on two of the other models.

I also had to make the field model of Rufus as Cloud compatible with the field model of Cloud as Rufus - as these characters had the same names on their .p and RSD-files.

Took me about a day to do all the work up to the release.

Remade the Rufus in dress-model a little - added left hand that were missing in the Turks mod, the mod from which i got the material that i modified. 


Remade the Rufus in wheelchair-model - as i didn't think the one from the Turks mod had the bones just right. - Remade it using another Cloud wheelchair model as base. 


New Rufus in dress as seen in-game - the quality isn't bad as one would think based on the other picture.


Rufus Shinra NPC field-model turned into Cloud Strife!


I managed to fix it after some tips at Qhimm forums - now both Rufus and Cloud don't share model-part names.


The battle model of Rufus has been replaced with Cloud Strife. 


The first release is ready of the Rufus Shinra update:
 
Video with the scene from the Shinra Headquarters - bossbattle with Rufus-Cloud:
 

torsdag 8 juni 2017

New model for Qhimm Forums (Final Fantasy Forums) - Cloud Strife to Rufus Shinra! - Pictures!

Bilder att länkas till på Qhimm Forums:

Remade this Rufus 8 years old - that i found in the old Turks mod from 2008:
 

New Rufus 8 years old (remade colours and replaced head):Remade this Rufus 13 years old, that i found in the old Turks mod from 2008:

New Rufus 13 years old (remade colours and replaced head):


Added a parachute backpack to this Rufus Parachute model that i found in the old Turks mod from 2008:

New Rufus Shinra Parachute model (added a backpack):

Added this field model of Rufus Shinra that i found in the old Turks mod from 2008:

 Remade this Rufus in Wheelchair model that i found in the old Turks mod from 2008:

 New Rufus Shinra wheelchair model (replaced old field Rufus model with the field-battle model):

Remade this Rufus woman model with Clouds dress, that i found in the old Turks mod from 2008:

New Rufus woman model (new colours - they look much better in-game):

Added Rufus Sword, Rufus Soldier and Rufus Soldier with Helmet models directly from the old Turks mod.

Added this new Rufus mother's model replacing Cloud's mother (changing the colour of the hair from black to orange):


Added this new battle-model for Cloud with all the animations intact - from Grimmys minimod with Shinra-characters):

Remaining to be done is:

Replacing the Rufus Shinra NPC battle and field model with Cloud Strife.

Pictures of Rufus as a woman in-game:


tisdag 14 mars 2017

Dragon Ball Z: Light of Hope är riktigt sevärd - del två och tre kommer snart!


Fett grymt projekt av fans - Jag bidrog den åttonde mars med 181kr till projektet för att få se trailern för de kommande två asvnitten tidigare, samt för att få mitt namn inskrivet i credits för de två kommande avsnitten.

Fighting-scenerna är otroliga i denna serie, och ser identiska ut med dem i spelen och animen - folk flyger genom stenar och annat! Den första delen som länkas till ovan är bra gjord och med en begränsad budget - de två kommande har en betydligt större budget som fans betalat genom donations-sajten Indiegogo där man kan donera pengar till projekt folk vill färdigställa.

De två kommande avsnitten har betydligt högre kvalité på effekter och utstyrsel samt omgivning. Man fick inte se så mkt fighting i trailern men det lilla man såg verkade väldigt lovande.

Länk till artikel på engelska kring projektet och det första avsnittet: 

http://www.theouterhaven.net/2015/02/dragonball-z-light-hope-pilot-released/


The Last Kingdom: Wrath of the Norsemen Expansion V 3.07/3.079 (February 21st/March 03 2017)

Updated as of 03/03-2017:


Install in two ways if you have the CD-version:
1. Just extract the downloaded RAR-file using a program like WINRAR (it's free, just search for it on google and download it and install) and after that go inside of the downloaded folder and cut the folder inside of it (with the same name) out from that folder and just place it inside of your \SEGA\Medieval II Total War\mods-folder.

Start the mod by clicking the bat-file with the name "Execute.bat" - NOT the "pagan Normans" or "Baptized Normans"-ones. I don't know if they work with my additions. Use the executive to be safe!

2. The other option, and this is if your game is unstable - install TLK version 3.06 first, and then remove the folder from your mods-folder and place this one in instead. But i think the first option should work fine for most.
Changelog:
Version 3.079 "Pre-release" (3 March 2017)
- I am working on a real update, but wanted this out now in case i mess up. At least then i won't have to re-do everything!
- Silver surfer strat-general for german unit used by rebels fixed.
- Silver surfer crews for ballista, catapult, trebuchet and mangonel used by rebels fixed.
- WotN-animations merged with TLK-animations - which means all WotN animations are now included in TLK:WotN Expansion.
- Frank Archers with working bowstring-animation added to East Frankish Empire.
- Replaced the Frankish units in the "German Rebels"-stacks with actual Flemish, Lombard, German etc units. No more cavalry nor other Frankish units for them.
- Denmark army now starts in Britain next to East Anglia.
- Hordaland now has it's army in Ireland based in Dublin.
- Vestfold now has two armies in Scotland in the territories which they had historically.
- All factions but the Magyars start out with ships - this means the Vikings will settle Iceland at around turn 30.
- Northumbrian captain and general added from WotN.
- Shield-textures for Northumbrian general changed from slavic ones used in WotN to the proper Northumbrian emblems.
- Fixed a bug were the Celtic Hunters didn't hold their bow correctly.
Version 3.07 (20th February 2017)
- New music for all factions/cultures - mainly taken from my WotN-music-mod, from the Unofficial 4.0 patch and from DBM. But i have edited all the songs and only taken what i wanted from DBM and the Unofficial Patch. Most of their songs aren't in use. The Kingdom of Gwynedd got some extra work made on their stuff. Nothing new but the music for Gwynedd, Munster/Connach and Alba - in this release at least.

- New units for the Francs, Denmark, Hordaland and Vestfold - Denmark has gotten a few new units, the Franks got their whole roster from WotN added to their roster, Hordaland got the Norse units of WotN with the Rygjalandi elites - Vestfold got the Norse units from WotN but with Vestfolds elites.


- New Swedish units as a separate rebel faction in Swedish territories - the rebel faction is controlling all the rebels on the map, but the difference with the Swedish units is that the rebel faction can actually recruit and train Swedish and Norse units from Swedish respectively Norse regions. Rebel faction made rich so it will be able to recruit units. 

- New Regional Recruitment system for specific factions - Mercia/Eastanglia/Wessex can recruit Northumbrian basic troops in their specific regional building - while Northumbria can recruit all of their old Saxon-units if Northumbria has this building. Northumbria gets the Northumbrian units from the start of course. And the others can only recruit Northumbrian elites if they hold the Northumbrian homeland and build the right building for it. Yes, the Northumbrian faction have a completely unique roster made by Absinthia for WotN - i have also fixed the Burwaran-unit and given them a mounted unit.

- There is a similiar system for the Viking-factions - if any Viking faction holds the other two factions territories they can recruit all of that factions unique troops - the Norse also has the Unification script as an alternative option. When Hordaland and Vestfold are united they also get all standing armies - but i was not sure about if they could recruit those faction-specific troops. But now they can, and therefore you as a player will have a reason to conquer the other Viking factions before going to Britain. The Swedish rebels have like five unique Swedish Viking-troops - they can all be recruitable if you conquer skara and that other Swedish settlement - and after that build the correct building. But be warned: I gave them huge garrisons to represent them being a faction of their own - Svitjod/Svea and Gautland in a mix - Gautland was conquered by Svitjod soon after anyway. And unfortunately Svitjod wasn't on the map, but Gautland was.

- Balanced all the WotN-units so that they are very well balanced based on the system in TLK - with the Real Combat-mod active. You will not have factions that are overpowered or underpowered - they are as they should be historically. While the strongest units may be the Magyar Horsemen - they are a spawning faction with no territories unlike their enemies the Franks among others - they needed to have the best units as they otherwise would stand no chance against factions with developed economies and many settlements. But they are beatable so they´re not overpowered. Makes sense that mounted troops are superior to dismounted ones - and while the Francs and Normans do have mounted knights - they don't have horse archers.


- Fixed alot of minor bugs and errors, as well as implemented the whole Unofficial Patch 4.0 manually ontop of my mod by myself - using the tool Total Commander to compare my files with Wino's - as he recommended.

- Added troops to starting positions in the descr_strat, the scripts and the rebel_factions-file - you will have more varied armies from the start - and there are many different kinds of rebels not there previously.

- Added siege engines to the campaign, and ballistas, trebuchets and catapults were already in custom battles for the Normans and the Francs. Now they are in the campaign, and in custom battle - for all factions! But there is a little trick to getting them in the game.

All the factions can build Ballistas if they build a siege-building - but only the cities starting as highly developed cities are able to build Catapults - this means they are restricted to Saxon and Frank-territories - and the only possible way to get a catapult for barbarians and Vikings will be by conquering those highly developed cities. The same rule applies to Trebuchets and Mangonels - the last which i added to the Franks. But in these cases it is even more rare to get across these siege engines - you'll need to conquer one of the big frankish cities! Saxons doesn't have the skill to create Trebuchets and Mangonels in this early era - it's a Frankish Empire-only thing. But everyone who holds one of their key-cities, such as Aachen, Paris or that third one - can create these siege engines.

- Added Swedish accents for Viking factions - 1700 Empire:TW-style - didn't fit the stratmap very well but works - on the battle-map it is much better because they still say the same insults as in Medieval II.

I am sure i did more but this is what i remember currently right off the tip of my head - i have been working on the mod for at least four and a half full weeks (including evenings) like 17h/7- i hope you guys will enjoy it. It feels pretty complete, were it not for a few unit portraits that needs to be fixed - they are currently using placeholders. 

I played it for a few hours in hotseat and it worked great - i have played it with auto-resolve in an older version from last summer for over 500 turns. But this is a new version and i haven't played one single long campaign by autoresolving. But i think it should work fine! Remember that i use the CD-version - don't ask me for help with Steam - but it should be compatible with steam also. But i only help if you are using the CD-version.

I made this submod only by myself- but there are some people who deserves both credit and mentioning:
Danova & team - For the base TLK-MOD!

Absinthia - for the WotN-units such as the Franks, the Northumbrians and the new Vikings - also a thank you to Leif Ericsson for the Vigamenn - Absinthia and Horsa were fine with me using the units, as i am also a developer on WotN currenly - and they told me that Leif would probably be more upset than happy if i didn't include his unit (the Vigamenn) also. I guess i was fine with Absinthia giving thumbs up on that one. TLK and WotN were created by different teams around the same time period - and i know about Horsa and Danova having a sharing agreement which we are playing upon in WotN: Grand Campaign. 

Thanks to 
Heathen Storm also if you have done anything on the units.

But mostly, this was all 
Absinthias work and he should have credit for the bigger part of the rosters.
Thanks to Darius - for allowing me to use parts of East of Rome: Danube Limes in Wrath of the Norsemen - as this is an "expansion" in the middle of the two WotN-releases - with a clear WotN-connection - i assume this was fine as well - because i got permission for the big one. And this is the same thing but set only in Britain and smaller parts of Europe. Thanks for allowing the use.

Then i wanna thank Wino - for his advice on using Total Commander to help me add his changes on-top of my own submod - thanks man! Would have been very hard without that program.

Thanks to crosscheck86 for his "Swedish Accents"-modification - which i added in with permission from him, and which adds Swedish voices to the Norsemen and Danes! There were no Danish nor Norwegian voices to be found. And it suits the Swedish rebels well.

And finally to 
Rhaymo, the creator of DBM - for using some of the music of his mod. Not that he ownes the music but it was still in use in his mod.

I wanna thank Derek Fiechter, an artist - for letting me use his song "Celtic Music Instrumental - Avalon" in the mod - on condition of mentioning him.

Video of a battle between the Kingdom of Northumbria and the Kingdom of Wessex (sorry for Bandicam messing up):
Article at MODDB: 
Download LINK:
Video of a battle between the Kingdom of Northumbria and the Kingdom of Wessex (sorry for Bandicam messing up):